Добрата Баба Марта закичи децата от ДГ „Незабравка“ с пъстри мартенички.

С Баба Марта се свързват много обичаи и обреди, посветени на идващата пролет. Най-известният обичай, изпълняван повсеместно и днес на първи март, е закичването на хора и млади животни с МАРТЕНИЦА. Тя е символ на здраве, дълъг живот, плодовитост и изобилие. Широко разпространено е вярването, че всички, носещи мартеница, ще бъдат здрави през годината, „бели и червени, румени, засмени”. Класическата мартеница се изработва от усукан, задължително наляво, памучен или вълнен конец. Основните цветове са бял и червен. Белият цвят е символ на чистота, невинност и радост. Червеният е цвят на жизненост, здраве и любов. Червен конец се връзва на плодни дръвчета, на детска ръчичка, за да предпазва от зло и да носи здраве.

Коледно парти „Всички по пижами“

Един по-различен и забавен ден в ДГ „Незабравка“ . Децата от втора група „Мики Маус“ се забавляваха на коледно парти по пижами. Слушаха коледни песни,коледна приказка и танцуваха танца на джуджетата. Внимателно изслушаха посланието на Дядо Коледа към тях. Насладиха се и на вкусна почерпка.

06.12 – 10.12.2021 г. „Областна седмица на четенето“

06.12 – 10.12.2021 г. се провежда „Областна седмица на четенето“, организирана от РУО Плевен.  Децата от ДГ „Незабравка“ гр. Гулянци се разходиха виртуално в Библиотеката на Н. Ч. „Съгласие 1869“ гр. Плевен с кака Ани. Благодарим и от сърце за отделеното време! Слушаха приказки онлайн, благодарим на родители за проявената отговорност. Участваха в музикална драматизация на приказката „Вълкът и седемте козлета“. Рисуваха и любим момент от приказка.

Ден на християнското семейство

Децата от Детска градина „Незабравка“ изпратиха есента и отбелязаха Деня на християнското семейство с искрени слова, мили стихчета и вълнуващи песни. С оглед на противоепидемичните мерки родителите имаха възможност да наблюдават във Фейсбук видео от тържеството.

Как да се движим безопасно.

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е приоритет за детската градина.

Инспектор ДПС Георги Иванов, днес ни научи на много важни неща по БДП.

Реализацията на дейностите по проект от Националната програма „Успяваме заедно „, Модул 1 „Хубаво е в Детската градина

Обновената, позитивна и уютна среда в група „Мики Маус“ , ДГ “Незабравка“ гр. Гулянци,  благодарение на реализацията на дейностите по проект от Националната програма „Успяваме заедно „, Модул 1 „Хубаво е в Детската градина“ !

Там, където ходя с удоволствие;

там, където мога да живея спокойно;

там, където с мен говорят и ме чуват;

там, където не се чувствам малко дребосъче;

там, където отивам отново и отново;

там, където съм щастлив!

Тъй ХУБАВО е в детската градина!

С общи усилия превръщаме детската градина в рай за нашите деца!

Прекрасно е когато имаш цел, мечта и дадеш и вложиш всичко от себе си, за нейното осъществяване, за да бъдем взаимно полезни в името на децата!

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Детска градина „Незабравка“ гр. Гулянци участва в

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.