Зеленчуковата градина на ДГ „Незабравка“

Изследванията показват, че децата, които отглеждат собствена храна, са по-склонни да ядат плодове и зеленчуци и да продължат със здравословните хранителни навици – до края на живота си.

Те не само се учат как функционира природата, но също така изпитват удоволствие от отглеждането и консумацията на собствена храна.  Изграждането на по-задълбочени и съзнателни хранителни познания води и до по-здравословен начин на живот в дългосрочен план.