Пъстър Великден!

Пъстър Великден! Пъстър град, пъстър базар и вълнуващо участие на децата

от ДГ „Незабравка“.

Празник е!

Празник е! Ден на мама! С много емоции и настроение децата от ДГ „Незабравка“ поздравиха своите майки и баба.