Беседа по Безопасност на движението. 

На 17.10. ДГ „Незабравка“, Инспектор Станимир Николов от РУ гр. Гулянци проведе беседа по Безопасност на движението по три главни точки:

1. Безопасност на движението на пешеходци

2. Безопасност на движението на велосипедисти

3. Безопасност на движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства

Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние – родители, учители и водачи.