Весел и пъстър празник на 15 септември в детска градина „Незабравка“ гр. Гулянци

Всички деца с грейнали лица, с разтуптяни сърчица прекрачват за пореден път нашата врата!

А на прага ги очакват усмихнати госпожи, готови за прегръдка, за думи мили и добри!

Г -жа Янкова – директор ДГ „Незабравка“ пожела на всички деца една здрава и ползотворна година!

Слънчице добричко, я се усмихни- празничния ден с лъчите си стопли! Чакат ни прекрасни и щастливи дни в този рай на детските мечти!