Да бъдем добри!Да подарим любов и емоции!

Пъстър Великден! Участие на децата от ДГ“ Незабравка“ в съвместна инициатива с Община Гулянци, ЦОП и МКБППМН,гр. Гулянци. Децата украсиха пъстри великденски яйца, с които ще зарадват възрастните хора ,абонати на социалната услуга“Патронажна грижа“.