ИКТ технологии в съвременното образование

Интерактивната дъска е средство за обучение от ново поколение. Внедряването на нови електронни ресурси осигурява на децата ранен достъп до качествено образование. Учим и се забавляваме