Ден на християнското семейство

Децата от Детска градина „Незабравка“ изпратиха есента и отбелязаха Деня на християнското семейство с искрени слова, мили стихчета и вълнуващи песни. С оглед на противоепидемичните мерки родителите имаха възможност да наблюдават във Фейсбук видео от тържеството.

Как да се движим безопасно.

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е приоритет за детската градина.

Инспектор ДПС Георги Иванов, днес ни научи на много важни неща по БДП.