Реализацията на дейностите по проект от Националната програма „Успяваме заедно „, Модул 1 „Хубаво е в Детската градина

Обновената, позитивна и уютна среда в група „Мики Маус“ , ДГ “Незабравка“ гр. Гулянци,  благодарение на реализацията на дейностите по проект от Националната програма „Успяваме заедно „, Модул 1 „Хубаво е в Детската градина“ !

Там, където ходя с удоволствие;

там, където мога да живея спокойно;

там, където с мен говорят и ме чуват;

там, където не се чувствам малко дребосъче;

там, където отивам отново и отново;

там, където съм щастлив!

Тъй ХУБАВО е в детската градина!

С общи усилия превръщаме детската градина в рай за нашите деца!

Прекрасно е когато имаш цел, мечта и дадеш и вложиш всичко от себе си, за нейното осъществяване, за да бъдем взаимно полезни в името на децата!

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Детска градина „Незабравка“ гр. Гулянци участва в

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

За децата с любов!

Детска градина „Незабравка“ се превърна в един приказен свят. Вълшебен! Във всичките занимални греят илюстрации от познати приказки, усмихват се любими приказни герои, надничат зайчета, джуджета и мишлета. Греят слънца и маргаритки. И всичко това, благодарение на талантливата и щедра леля Сашка и нейните пъргави помощници от медицинския и педагогическия екип.

В нашата детска градина, ден след ден никнат прекрасни сгради. Според въображението, може да разгледаш Чикагски квартал, да посетиш виенска сладкарница , да се поклониш в българска/ Гулянска/ църква, да вложиш пари в банка или просто да отидеш на училище или детска градина, китно разположени сред зеленина.

Всяко детенце получи и подарък – ръчно рисувана тениска.