От 13-ти до 19-ти септември 2021 г. традиционно се провежда „Седмица на пожарната безопасност”

Децата от ДГ „Незабравка“  се срещнаха с пожарникари от нашия град. Те с интерес разгледаха пожарната кола. Пожарникарите им показаха предпазното облекло, необходимо  за гасене на пожари.  Разказаха им за правилното поведение  при възникване на пожар. Децата демонстрираха своите знания за правилното поведение при бедствени ситуации. С позитивни емоции си пожелаха нови срещи!