Такси

Заплащането на месечните такси на децата от ДГ „Незабравка“ трябва да е до 10-то число на месеца, всеки ден от 7:30ч. до 15 :30ч. в ДГ.

Обучение в онлайн среда

Уважаеми родители, обучението в онлайн среда продължава до 21.12.2020г. (до второ нареждане).Бъдете активни, отговорни и креативни. Грижете се за вашето здраве и здравето на вашите семейства. Следете в страниците на всяка фейсбук група за поставените от учителките задачи за деня. Опитайте се да дадете най- доброто от себе си за развитието на вашите деца. Бъдете здрави!