Паралелки

ДГ „Незабравка“ разполага с 4 градински групи и една яслена група.

Учители:

1 група- – Катя Панова и Веселка Цонова

2 група- Лилия Цветанова и Десислава Славова

3 група- – Ваня Янева и Бисерка Венкова

ПГ 6-7– Елена Абас и Емилия Дикова