Начало

Детска градина“Незабравка“ се намира в малкото крайдунавско градче Гулянци. Създадена е със статут на общинско детско заведение през месец октомври 1979 г. . Разполага с помещения за 5 градински и една яслена група. В момента се обучават и възпитават 104 деца, разпределени в 4 градински и една яслена групи.