Колектив

 1. Eва Янкова- Директор
 2. Катя Панова- ст. учител
 3. Веселка Цонова-учител
 4. Емилия Дикова- ст. учител
 5. Елена Абас- ст. учител
 6. Ваня Янева- учител
 7. Бисерка Венкова- учител
 8. Лилия Цветанова- ст. учител
 9. Десислава Славова- ст. учител
 10. Бисерка Кукова- учител по музика
 11. Сашка Георгиева- мед. сестра
 12. Галина Динова- мед. сестра
 13. Теодора Чокарова- мед. сестра
 • Помощник- възпитатели
 1. Ивайла Минева
 2. Емилия Георгиева
 3. Севда Драганова
 4. Мая Илиева
 5. Анна Манова
 6. Милена Йолова
 7. Емилия Иванова

Перач

Мария Райкова

Домакин- Мая Михайлова

Гл. готвач- Ралица Войкова

Пом. готвач- Мариана Велкова

Параджия- Борислав Янков

Помощник на учителя – Пъша Цонова